Disclaimer

UTS the source site-voorwaarden

Door de UTS-site te bezoeken en te raadplegen aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. Uw toegang tot de UTS-site is derhalve gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn.

Copyright© 2007 Universal Trade Service B.V., Weesp (hierna te noemen: “UTS”)

Inhoud

De UTS-site bevat informatie over de producten en de aanbiedingen van UTS. Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Deze site mag niet worden gebruikt ter vervanging van informatie die u direct van UTS heeft verkregen.

Gebruik van cookies

UTS gebruikt de cookie-technologie om het door u gevolgde traject naar de UTS-site in kaart te brengen. Zo kan de onderneming de verrichtingen van de gebruikers op de site registreren en kan zij de UTS-site evalueren en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij uw wensen. UTS gebruikt deze technologie niet om inlichtingen over individuele gebruikers te verzamelen, zodat er geen specifieke informatie over u wordt bijgehouden of gebruikt. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat hij geen cookies aanvaardt of u waarschuwt wanneer er cookies worden verzonden.

Persoonlijke gegevens/berichten van de gebruikers

Alle persoonlijke gegevens die u UTS via de UTS-site toevertrouwt, zullen uitsluitend door de onderneming worden gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren. UTS stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. UTS zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om ongevraagd berichten of informatie toe te sturen en evenmin zal UTS uw gegevens uitwisselen of aan derden verkopen zonder uw toestemming.

Ondanks het feit dat UTS geenszins verplicht is de berichten die door de gebruikers op de UTS-site worden achtergelaten te controleren of te herzien en er evenmin enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanvaardt, behoudt UTS zich het recht voor dergelijke gebruikersberichten nu en dan te controleren en zonder verdere rechtvaardiging van de site te verwijderen.

Copyright

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie, de tekst, de foto’s en de beelden op deze site alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken en u mag ze in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of verzenden, hetzij toestemming geven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UTS.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo’s en servicevermeldingen op deze site zijn eigendom van UTS of van derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van UTS of de betreffende derde, al naargelang het geval.

Hyperlinks

De UTS-site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. UTS geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico’s die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid

Hoewel UTS alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. UTS wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en haar volledige inhoud worden “als zodanig” ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Beperkte aansprakelijkheid

UTS wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van de UTS-site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de UTS-site.

Aanpassing van het beleid

UTS behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

0
Uw offerteaanvraag
Uw offerteaanvraag

T.a.v.Ik ben geïnteresseerd in
...
Anders, ik zoek:
...
Totaal aantal
...
Gewenste levertijd
...
0
Offerteaanvraag